Usługi księgowe – rozliczanie i ewidencja

Oferta naszego biura rachunkowego dopasowana jest do potrzeb małych i średnich przedsiębiorców, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozliczających się z Urzędem Skarbowym. Poszczególne usługi oraz działy zostały stworzone z myślą o wygodzie naszych klientów, ułatwieniu oraz uporządkowaniu wszelkich spraw związanych z księgowością oraz z rozliczeniem z fiskusem. Dla najmniejszych przedsiębiorców oferujemy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz rozliczanie karty podatkowej. Dla większych oferujemy prowadzenie tzw. „pełnej księgowości” w oparciu o ustawę o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości.

Profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pełną księgowość zobowiązani są prowadzić osoby prawne – spółki z ograniczoną odpowiedzialności, spółki akcyjne, bez względu na obroty a także osoby fizyczne, spółki jawne, cywilne i partnerskie po przekroczeniu wartości 2 000 000 euro przechodów za rok poprzedni. Wszystkim naszym klientom pomagamy w opracowaniu polityki rachunkowości, zakładowego planu kont i odpowiednich zasad prowadzenia ksiąg – tak, by ewidencja pomagała nie tylko na prawidłowe rozliczenia z budżetem, ale również przynosiła wymierne korzyści i dostarczała odpowiednich danych do zarządzania przedsiębiorstwem.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Dla mniejszych spółek i działalności indywidualnych korzystnym rozwiązaniem jest stosowanie zapisów w podatkowej księdze. Ewidencje przychodów i rozchodów prowadzi się według rozporządzenia ministra finansów. Polega na ewidencjonowaniu zarówno przychodów jak i kosztów prowadzonej działalności. Biuro rachunkowe TAXARIS zapewni odpowiednią kwalifikację kosztów, tak by zminimalizować obciążenia fiskalne przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa podatnika.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów to podstawowy sposób rozliczania dla małych organizacji pozarządowych – fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych i kół gospodyń. Nasze biuro rachunkowe doradzi w wyborze między prowadzeniem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów a prowadzeniem pełnej księgowości. Decyzja jest uzależniona od rodzaju działalności, sposobów finansowania i możliwości danej organizacji.

Ryczałt ewidencjonowany – to kolejny, jeden z prostszych sposobów rozliczania firmy. Ewidencja przychodów jest prowadzona osobno dla każdego roku rozliczeniowego, a płatnik składek ma obowiązek prowadzić ją w oparciu o faktury, rachunki oraz dokumenty celne. W przypadku tego ryczałtowego systemu podatkowego, w ewidencji przychodów nie wykazuje się i nie odlicza kosztów. Przychód w tym przypadku nie jest pomniejszany o koszty, a podatek naliczany jest od całego przychodu. Każdy, kto chce rozliczać się od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek złożenia oświadczenia. Ryczałt mogą z powodzeniem stosować osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne należące do osób fizycznych. Z takiego wariantu najchętniej korzystają właściciele niewielkich biznesów, a jego największą zaletą jest minimalne wymogi formalne – podatek naliczamy od uzyskanych przychodów, bez względu na wielkość poniesionych kosztów. Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw w tym zakresie, podobnie jak w przypadku usług dla firm korzystających z karty podatkowej.

Karta podatkowa w profesjonalnych rękach

To kolejny sposób na rozliczanie się z podatków z Urzędem Skarbowym. W takim wariancie podmioty gospodarcze nie mają obowiązku prowadzenia tradycyjnej księgowości. Wysokość podatku jest w tym przypadku odgórnie ustalana na wniosek przedsiębiorcy przez naczelnika stojącego na czele urzędu skarbowego. Wspomniana stała roczna stawka karty jest ustalana na podstawie takich przesłanek takich jak: rodzaj prowadzonej działalności, w oparciu o liczbę zatrudnianych pracowników oraz z uwzględnieniem liczby mieszkańców zamieszkujących obszar, w którym prowadzona jest działalność. Stawka podatku nie zmienia się, bez względu na to, jaki przychód osiągnie podmiot gospodarczy. Rozliczanie karty podatkowej będzie szczególnie korzystne w przypadku niewielkich firm, najczęściej prowadzących działalność w małych lub średnich miejscowościach. Karta jest przyznawana wyłącznie na wniosek właściciela biznesu i nie każdy może z niej skorzystać. Wśród rozliczających się przy użyciu karty przedsiębiorców są zazwyczaj przedstawiciele branży rozrywkowej, gastronomicznej, usługowej, wytwórczej oraz obejmuje osoby przynależące do wolnych zawodów. Naszym klientom, którzy chcą skorzystać z karty oferujemy pomoc przy składaniu wniosków oraz na bieżącej obsługi księgowej.