Książka podatkowa, ryczałt

Zajmujemy się uproszczonymi formami rozliczania, tj:

  • prowadzeniem podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • prowadzeniem ewidencji na potrzeby ryczałtu
  • rozliczeniami karty podatkowej
  • prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • sporządzaniem zeznań roczny
  • rozliczaniem podatku VAT
  • sporządzaniem sprawozdań i

Dodatkowo możemy zająć się monitoringiem zobowiązań i należności.