Obsługa kadr i płac

Zajmiemy się za Państwa kompleksową obsługą kadrowo-płacową, w tym m.in.:

  • prowadzeniem akt osobowych wraz z monitoringiem terminów badań, szkoleń itp.
  • sporządzaniem umów o pracę;
  • prowadzeniem ewidencji czasu pracy;
  • naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów;
  • sporządzaniem umów cywilnoprawnych i ich rozliczaniem;
  • rozliczaniem z ZUS: zgłoszenia, wyrejestrowania, deklarację miesięczne;
  • rozliczaniem z US: zeznania, informacje i deklaracje;
  • sporządzaniem sprawozdań do GUS;
  • rozliczeniami z PFRON – naliczenie należnych wpłat lub dofinansowań;
  • przeszkoleniem w zakresie BHP.