Obsługa ksiąg handlowych

Zajmiemy się kompleksowym prowadzeniem pełnej księgowości Twojej firmy

W szczególności:

 • Przygotujemy politykę rachunkowości
 • Opracujemy zakładowy plan kont dostosowany do potrzeb firmy
 • Zajmiemy się ewidencjonowaniem operacji gospodarczych
 • Naliczymy zaliczki na podatek dochodowy
 • Sporządzimy zeznanie roczne
 • Zajmiemy się rozliczaniem podatku VAT
 • Poprowadzimy ewidencje środków trwałych i WNiP
 • Przygotujemy sprawozdania do GUS i NBP
 • Sporządzimy sprawozdanie finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową
 • Sporządzimy analizy ułatwiające zarządzanie firmą
 • Pomożemy sporządzić prognozę i budżet