Pozyskiwanie funduszy unijnych

Fundusze UE to nasza specjalność

Zajmujemy się kompleksowym opracowywaniem wniosków o dofinansowanie w ramach centralnych oraz regionalnych programów operacyjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie pisania projektów EFS, potwierdzone licznymi sukcesami.

Ponadto pomagamy osobom bezrobotnym w pozyskaniu dotacji na założenie działalności gospodarczej ze środków miejskich i powiatowych urzędów pracy. Nasza pomoc obejmuje opracowanie biznesplanu wraz ze wszystkimi załącznikami, poradnictwo biznesowe oraz rozliczenie dotacji.