Szkolenia

SZKOLENIA BHP:

Oferujmy organizację szkoleń BHP  wstępnych oraz okresowych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 w sprawie szkolenia z dziedziny BHP.

Terminy  szkolenia dostosowujemy do indywidualnych preferencji naszych klientów.

 

 

Kurs obsługa kasy fiskalnej

Najbliższe terminy:

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.

Program:

 • podstawy prawne związane koniecznością stosowania kas fiskalnych
 • podstawowe pojęcia fiskalne
 • sprzedaż na kasie fiskalnej, wystawianie paragonów, anulacje
 • wystawianie raportów kasowych
 • wpłata i wypłata gotówki
 • zajęcia praktyczne

 

Kursanci otrzymają materiały szkoleniowe.

Zajęcia odbywają się na terenie Lublina.

Kurs odbywa się w trybie weekendowym.

Cena kursu – 140 zł/os.

Oferujemy możliwość odbycia kursy zarówno podczas zajęć grupowych, jak i indywidualnych.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Istnieje możliwość organizacji zajęć indywidualnych – cena kursu ustalana indywidualnie z klientem.

 

 

Kurs Fakturzysta/Fakturzystka

Najbliższe terminy:

Celem kursu jest przygotowanie do pracy polegającej na wystawianiu, korygowaniu oraz wprowadzaniu faktur do sytemu informatycznego.

Kurs trwa 16 godzin dydaktycznych.

Zajęcia odbywają się na terenie Lublina.

Kurs odbywa się w trybie weekendowym.

 

Program:

 • zasady naliczania podatku VAT
 • wystawianie faktur i not korygujących
 • sprawdzanie poprawności i korygowanie faktur
 • przygotowywanie raportów
 • wprowadzanie faktur do systemu informatycznego
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu do fakturowania

Kursanci otrzymają materiały szkoleniowe.

Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Cena kursu – 300 zł./os.

 

Istnieje możliwość organizacji zajęć indywidualnych – cena kursu ustalana indywidualnie z klientem.