Uproszczona ewidencja PiK (NGO)

Zajmiemy się prowadzeniem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, polegającą na:

  • prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
  • prowadzeniu zestawienia przepływów finansowych
  • prowadzeniu karty przychodów pracownika
  • prowadzenie wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych.

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów to dobre rozwiązanie dla nowych organizacji pozarządowych. Dzięki niemu zaspokojone są potrzeby rozliczania z Budżetem Państwa za mniejszą cenę niż jest to w przypadku prowadzenia pełnej księgowości.