Usługi prawne

Współpracujemy z radcami prawnymi, którzy zajmują się pełną obsługą prawną przedsiębiorców.

Zajmują się m.in.:

  • przygotowywaniem opinii prawnych;
  • udzielaniem porad prawnych i weryfikacją umów;
  • przygotowywaniem dokumentów prawnych: statutów, umów, porozumień i innych;
  • sporządzaniem pism i wniosków urzędowych, procesowych, i przedsądowych;
  • zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  • zastępstwem prawnym przed organami administracji samorządowej oraz rządowej;
  • dochodzeniem i windykacją należności wobec dłużników.